• razvoj kreativnosti

  RAZVOJ KREATIVNOSTI

  Put kojim dete ispoljava, isprobava i razvija svoju kreativnost je igra. Kroz igru, dečja mašta i radoznalost uvek iznova daju novi zamah dečjoj kreativnosti.

 • priblizavanje prirodi

  PRIBLIŽAVANJE PRIRODI

  Pino je uz zabavu i edukaciju pravi emotivni dodir dece sa prirodom, kroz igru sa drvetom, najplemenitijim i najtoplijim prirodnim materijalom.

 • bezbedni materijali

  UČENJE KROZ IGRU

  Drvene igračke su vekovima idealan alat za igru, učenje i razvoj. Podstiču decu na otkrivanje i istraživanje predmeta, boja, oblika i tekstura.

Izdvajamo