• razvoj kreativnosti

  RAZVOJ KREATIVNOSTI

  Put kojim dete ispoljava, isprobava i razvija svoju kreativnost je igra. Kroz igru, dečja mašta i radoznalost uvek iznova daju novi zamah dečjoj kreativnosti.

 • priblizavanje prirodi

  PRIBLIŽAVANJE PRIRODI

  Pino je uz zabavu i edukaciju pravi emotivni dodir dece sa prirodom, kroz igru sa drvetom, najplemenitijim i najtoplijim prirodnim materijalom.

 • bezbedni materijali

  UČENJE KROZ IGRU

  Drvene igračke su vekovima idealan alat za igru, učenje i razvoj. Podstiču decu na otkrivanje i istraživanje predmeta, boja, oblika i tekstura.

Izdvajamo

 • Slagalice

  Dete koje gradi ono čime će se posle igrati razvija stvaralačko mišljenje, jer deca samostalno tragaju za rešenjem.

 • Autorske igre

  Upoznajte originalne i posebne, autorske igre Uroša Petrovića koje pozivaju u avanturu uma i zabavu, okupljaju drugare i porodicu, bojeći divnim uspomenama svako detinjstvo.

 • Igre uloga

  Samo u igrama uloga dete ima priliku da razvija urođenu empatiju - saosećanje pomoću kojeg će kasnije, tokom života, moći da razume druge ljude.

NTC sistem učenja

U saradnji sa autorom NTC programa, dr Rankom Rajovićem kreirali smo nekoliko novih igračaka koje se koriste u jednoj od faza NTC sistema učenja i olakšavaju primenu programa. Pino-NTC igračke su ilustrovane simbolima apstraktnih pojmova (zastavama) koji su najbolji način da se deca kroz igru uvedu u složenije misaone procese. NTC je program koji je razvijen  sa ciljem  poboljšanja intelektualnih sposobnosti i funkcionalnog znanja dece

Pino Blog