IGRE REČI koje morate probati (za malu i veliku decu)

Donosimo vam nekoliko igara reči koje mogu biti odlična dopuna učenju slova, obogaćivanju fonda reči i građenju ljubavi prema čitanju, lepom izražavanju i jezičkoj kulturi uopšte. Veoma su jednostavne za organizaciju i možete ih ponuditi deci u raznim situacijama: slobodnim trenucima kod kuće, grupi dece u vrtiću/školi, na dečijem rođendanu, itd.

1.RIMOVANJE REČI

Vaš zadatak kao vođe igre jeste da deci date rečenicu u kojoj se nalazi reč za koju deca treba da odrede rimovanu reč.

Npr: Ja se rimujem sa SREĆA. Ja sam _____

Ovde deca mogu davati odgovore tipa: vreća, treća, veća, odeća, itd.

Teži nivo ove igrice jeste da odredite oblast iz koje deca mogu koristiti reči: hrana, sport, geografija, itd.

Evo još nekih primera:

Ja se rimujem sa ŽABA. Ja sam _____ (kraba, baba…)

Ja se rimujem sa LONAC. Ja sam______ (kolac, otac…)

2.SUMNJAM DA JE…

Kažite deci početno slovo neke reči koju ste zamislili, a oni neka pogađaju koja je to reč. Radi boljeg pogađanja, ograničite reči na pojmove iz sobe, bašte, škole, itd. Deci ne treba govoriti koliko slova ima reč koju ste zamislili.

3.KATEGORIŠI REČI

Nacrtajte ovakvu šemu na papiru i popunite je željenim kategorijama: vrtić, prodavnica, ulica, kuća, igralište, farma…

U srednjem delu papira napišite slovo po izboru, a deca neka predlažu pojmove čije ime počinje na zadato slovo, tako da pojam pripada zadatoj temi u polju. Dete može sve pojmove kojih se setilo da upiše u određena polja. Ukoliko dete još ne zna da piše – napišite vi. Broj polja zavisi od starosti i interesovanja deteta.

4.LOV NA REČI

Ovo je igra koja je namenjena deci koja znaju da pišu.

Dajte deci list papira i zadajte im neko slovo. Njihov zadatak je da napišu sve predmete, stvari, pojave… koje se nalaze u njihovom okruženju a koje počinju na zadato slovo.

5.SLOVO KOJE MENJA SVE

Odlična igar za školarce.

Nađite kraću reč (3-5 slova) i kažite deci da se sete koje se slovo u toj reči može promeniti da bi se dobila potpuno druga reč.

Na primer: mrak-zrak, kuća-kuka, čudo-ludo, kos-nos, miš-mir

6.VELIKE REČI – MALE REČI

U ovoj igri potrebno je da na papiru napišete jednu kraću reč, a dete ispod nje da napiše sve reči koje sadrže vašu zadatu reč.

Na primer:

MIŠ (mišolovka, mišica, mišljenje…)

LAV (lavanda, slavlje, alav, lavor…)

7.BLEFIRANJE ODGOVORA

Ovo je igra za više starijih školaraca, koji treba da se podele u dve grupe.

Svaka grupa bira neobičnu, čudnu i retko korištenu reč koja predstavlja neki pojam, a protivničkoj ekipi nudi 3 definicije te reči/pojma. Druga ekipa pogađa koja definicija je tačna. Ukoliko pogodi, ona je na redu da prvoj ekipi postavlja zadatak.

Za ovu igru dozvoljeno je korišćenje rečnika. Cilj igre je da deca nauče nove, retke i zaboravljene pojmove, te da se uz pomoć izmišljenih definicija pojmova dobro nasmeju i zabave.

Pored toga što ove igre predstavljaju dobar način za bogaćenje fonda reči, one su takođe odlične i za usavršavanje koncentracije, aktivnog razmišljanja, poređenja, povezivanja i klasifikaciju pojmova, zatim socijalizaciju i timski rad, učenje zajedničkoj pobedi ili porazu.

Prijatno učenje i druženje!

 

Izvor: Read Brightly,  prerada: Jelena Kovinčić, urednica bloga Mamino blago

 

 

Like it? Share it!