Mišljenje stručnjaka: Kako deca RASTU OD IGRAČAKA? od rođenja do polaska u školu

Uverenje da su igračke samo dečja zabava je velika roditeljska zabluda. Igra je bitan podsticaj razvoja psiho fizičkih sposobosti a dobro odabrana igračka podstiče razvoj deteta na svaki način. Zahvaljujući njima dete uči i stiče mnoge veštine i znanja. Igračke mogu podsticati kreativnost, razvijati maštu, stimulisati nezavisnost, povećavati koncentraciju i stpljenje. Takođe, utiču na formiranje načina razmišljanja, pomažu ostvarenje socijalne komunikacije, ispoljavanje strahova, kanalisanje agresije.

Da bi igračka bila dobar podsticaj razvoja, trebalo bi da je:

PRILAGOĐENA UZRASTU,

BEZBEDNA – NAPRAVLJENA OD NEŠKODLJIVIH, PRIRODNIH MATERIJALA,

EDUKATIVNA, ZABAVNA I KREATIVNA.

Igračke kao podsticaj razvoja kroz uzrasne faze

Prvih godinu dana

U najranijem periodu, razvoj fine motorike, hvatanje sitnijih predmeta (ne moraju biti uvek igračke), razumevanje i obavljanje zadataka koje određene igračke nude, u direktnoj su vezi sa razvojem moždanih sinapsi. Igračke kojima će se stimulisati razvoj fine motorike su zvečke upadljivih i kontrasnih boja, kocke za slaganje, igračke koje vise u vazduhu nadohvat ruku (iznad kreveta ili zakačene na stranicu kreveta). Oko 6. meseca većina beba proučava predmet pipanjem pre nego što ga dohvati i zadrži pa je to idealno vreme za igračke sa audio vizuelnim efektima. Takođe, u ovom periodu važnije od igračke kao podsticaja razvoja je sama igra. Beba najviše uči o svetu koji je okružuje kroz:

– Ponavljanje. Svojim iskustvom ponavljanja (ako pritisnem ovo dugme ili ako okrenem ovaj predmet/igračku, dogodi se ovo…) ili u interakciji sa odraslima (ako bacim igračku na pod, neko će mi je podići), beba postepeno stiče saznanje o svojim ličnim sposobnostima i uverenje da će joj svaki sledeći put biti lakše da u nečemu uspe. Taj postignuti uspeh omogućiće i razvoj početnog samopouzdanja. Ipak, stalno igranje istom igračkom može usporiti prelazak deteta na sledeći stepen razvoja. Zato je idealno ponavljanje starom igračkom uz postepeno dodavanje, tj. kombinaciju sa novom.

– Pevanje i pričanje. Bebe prepoznaju niske i visoke tonove pa je preporučljivo što više igara sa pevanjem, šaputanjem, pljeskanjem dlanovima. Kada vam ponestane inspiracije, jednostavno opisujte ono što trenutno radite, na primer: “sada ćemo da se presvučemo”, “sada ću da dohvatim ovog medu… ” Na ovaj način podstičete razvoj govora, ali i vaš međusobni kontakt, stvarate osećaj sigurnosti kod deteta dok ono uči o svetu koji ga okružuje. Vaš glas koji je prepoznavalo i pre rođenja ima autoritet prvog učitelja.

1 – 3 godine

Detetu je sada potrebna pomoć u razumevanju sveta koji ga okružuje. Zato ponudite igračke koje simuliraju realne osobe kao i životinje koje zaista postoje. Jednostavne slagalice sa manjim brojem delova ili “pogodi oblik” igračke uticaće na razvoj mišljenja. Kako biste pomogli detetu da bolje razume svoje okruženje, obratite pažnju i na veličinu igračke. Deca u ovom uzrastu nemaju razvijeno apstraktno mišljenje pa će ih veliki plišani meda više plašiti i zbunjivati nego što će mu biti drug za igru. Preporučljiva veličina igračke za decu ovog uzrasta je da ne bude veća od dužina detetove ruke od šake do lakta. Lutke superheroja ili veštica iz bajki, svemirske brodove, igračke dinosaurusa ili zmajeva uvedite kasnije.

3-5 godine

Imaginativna igra je osnova kreativnosti. Pronađite igračke koje dete može koristiti na više načina. Jednostavne drvene kocke predstavljaju staru igračku koja će pratiti dete kroz različite faze njegovog odrastanja a ono će samostalno smišljati nove načine igre sa njima. Igrajući se sa kreativnim setovima (bojice, mase za modelovanje…) deca razvijaju svoje kreativne sposobnosti  i stiču znanja iz različitih oblasti. Istovremeno, zato što je kroz igru, ovo je najlakši način razumevanja pojmova veličine, proporcije, oblika, orijentacije u prostoru.

5 – 7 godine

U ovom uzrastu, dečija potreba za igrom je najizrazitija. Ponudite detetu igre memorije, puzzle, društvene igre. Interesovanje za muziku se, takođe, može pokazati u ovom uzrastu. Međutim, bez obzira da li dete pokaže interesovanje za muziku ili ne, već i upoznavanje sa muzičkim instrumentima i muzičkim igračkama pružiće mogućnost razvijanja sluha i muzikalnosti. Mnoge škole danas vežbaju intelektualne sposobnosti dece upravo kroz igru, počevši u ovom uzrastu. Zato deca i abakus posmatraju kao igračku. Zahvaljujući njemu, razvijaju memoriju, analitički način razmišljanja i logiku. Pomaže razvoju intelektrualnihveština i predstavlja osnovu za razumevanje matematike.

Igračke u osnovnoj školi

Oko 7. godine dete će sve više insistirati da se igra onih igara koje je videlo kod svojih vršnjaka, pa vaš uticaj postepeno bledi. Elektronske igre su sve popularnije i raznovrsnije, od akcionih do edukativnih. Ukoliko su pravilno odabrane, uticaće na razvoj motoričkih i intelektualnih sposobnosti.

Međutim, i kada dete krene u školu, nemojte bacati stare igračke. Time što je pošlo u školu, ono nije prestalo da bude dete. One igračke koje sklanjate, stavljajte u kutije zajedno sa detetom, kako biste i vi i ono u svakom trenutku znali gde se one nalaze. Postojaće trenuci kada će dete, iako je pretrpano zadacima i školskim obavezama hteti baš onog medu, baš onu lutku… Na ovaj način, ono izražava svoju potrebu da ponovo bude “malo” i  na isti (stari) način provodi svoje vreme.

 

Autorka teksta – Jelena Holcer, pedagog, direktor Škole za roditelje

*autorski tekst u vlasništvu Pino brenda, podložan zaštiti autorskih prava uz zabranu korišćenja bez pismene dozvole vlasnika

 

Like it? Share it!