PINO 3 u 1 Didaktička Klackalica

Kategorija:

Šifra proizvoda: 8637

Dodatne slike:

Sjajno didaktičko i edukativno sredstvo za igru prepunu znanja!

 • odlična zabava za mališane
 • vežbe fine motorike
 • razvoj preciznosti pokreta
 • vežbe koncentracije i pažnje
 • vežbe koordinacije oko-ruka
 • usvajanje znanja o ravnoteži
 • učenje boja, brojeva, brojevnog niza
 • kvalitetno drvo, fina obrada
 • sigurne ivice i boje
 • 23 elementa za igru
 • dimenzije: 28 x 18 x 3 cm
 • za decu: 24 m +

Pino Didaktička Klackalica je igračka koja obuhvata 3 igre.

NIZANJE DRVENIH ELEMENATA – CVETIĆA NA KANAP

Igra u toku koje dete niže drvene, šarene cvetiće na kanap predstavlja odličnu vežbu fine motorike i ima značaj za razvoj koordinacije oko-ruka, preciznosti i strpljenja.

UČENJE BROJEVA, BROJEVNOG NIZA

Didaktička Klackalica sadrži postolje (sa ilustracijama cifara i nazivima brojeva na engleskom jeziku), štapiće koji se umetnu u postolje i drvene elemente-cvetiće sa ilustrovanim bojevima.

UPOZNAVANJE POJMA RAVNOTEŽE I VEŽBE BALANSIRANJA

Kada se na postolje igračke umetne polukružni dodatak, ono postaje „klackalica“ na koju treba poslagati drvene cvetiće, ali tako da klackalica stoji ravno i da cvetići ne padnu sa nje. Dete treba da putem procene i planiranja nauči kako da poslaže elemente da klackalica stoji uravnoteženo.

CENA I OSTALE INFORMACIJE za Srbiju

CIJENA I OSTALE INFORMACIJE za Crnu Goru

Like it? Share it!