Vaspitanje kroz igru

Disciplina ne znači kažnjavanje. Sama reč ‘disciple‘ znači ‘podučavati‘. Umesto da se fokusiramo na drastične slučajeve lošeg ponašanja, bolje rezltate ćemo postići ukoliko decu naučimo šta je prihvatljivo.  U mnoštvu načina kojima se deci prenose znanja, podučavanje putem igre ima jedan od najjačih uticaja na dete.

Svesni smo činjenice da je igra od suštinske važnosti za detinjstvo i odrastanje. Igrajući se, deca uče potpuno nesputano. Mozak im je aktivan, primaju i upijaju sve što se dešava. Igra pruža izvanredne mogućnosti, i to ne samo da sa svojim detetom uspostavimo kranje blizak odnos, već i da ga podučimo važnim stvarima.

Evo nekoliko ideja kako da decu učimo kroz igru:

_MG_4534final T

Društvene igre

Igre kartama i druge društvene igre predstavljaju fantstičan način da se dete nauči strpljivosti, pravilima lepog ponašanja i fer-pleja.

Odavde možete otići korak dalje i osmisliti sopstvenu “igru”.  Za nju će vam biti potrebne dve kutije od cipela (jedna za lepo ponašanje i druga za loše “nevaspitano” ponašanje) i nekoliko zvezdica od papira koje ćete sami napraviti. Na zvezdicama ćete ispisati primere lepog ponašanja kao što su “molim“ i “hvala” ili „pridrži nekom vrata“, zatim i primere lošeg ponašanja kao što su „jesti otvorenih usta“ ili „otimanje igračaka“. Pustite dete da odabere zvezdu i kutiju u koju će da je ubaci.

Lutkarske predstave

Lutkarske predstave ne moraju da podrazumevaju složenu produkciju. Napravite lutke od čarapa i izvedite kratku poučnu scenu, kao na primer, šta da radite kada vas neko uvredi, ili kako da steknete novog prijatelja. Umesto lutki, dobro će poslužiti i igračke – možete koristiti medvediće, lutke, ili druge igračke kojima se mogu izvesti različite scene. Ovo je takođe nešto što će vaše dete prihvatiti sa oduševljenjem, jer deca obožavaju da osmišljavaju sopstvene predstave.

_DX_0636

Gluma

Kažite detetu da se obuče u kostim i glumi konobara, nastavnika, baku ili deku. Istovremeno, vi preuzmite ulogu deteta i  pokažite koja pravila ponašanja važe u restoranu, kako se u učionici sedi u tišini, kako se pokazuje zahvalnost kada se primaju i otvaraju pokloni, i demonsrirajte bilo koju drugu situaciju u kojoj želite da se vaše dete prikladno ponaša. Konačno, zamenite uloge kako bi vaše dete moglo da vežba ove važne osobine. Ne zaboravite da ovakve igre moraju da budu zabavne i vesele, u čemu smešni kostimi mogu samo da pomognu!

Pogledajte Pino igre uloga!

Pripovedanje

Danas postoji čitavo mnoštvo dečjih knjiga koje sadrže različite pouke i pravila ponašanja. Iako su one svakako dragocen izvor poučnih sadržaja, osmišljavanje posebne priče nam daje mogućnost da predstavimo neki problem ili situaciju sa kojima se naše dete suočava. Uz malo kreativnosti, pripovedanje je izvanredan način da detetu objasnimo smisao uzročno-posledičnih veza. Pri tom ne treba zaboraviti humor! Istraživanja pokazuju da se smehom ostvaruju  psihološke i  fiziološke prednosti koje deci pomažu da lakše uče.

Pino6

Svaki put kada se pridružimo detetu u njegovom svetu mašte, otvaraju nam se čarobne i praktične mogućnosti da ih naučimo stvarima koje su im potrebne. Svaki put kada kročimo u razigrani svet deteta, pred nama se otvara čitavo more mogućnosti. Koju ćete igru danas odabrati da nečemu naučite svoje dete?

Izvor: www.creativechild.com

Like it? Share it!