Značaj razvoja pismenosti

Pismenost je prvi i najznačajniji korak ka čovekovoj emancipaciji i usavršavanju. Zato roditelji imaju zadatak da od najranjeg detinjstva detetu objasne važnost učenja. Pročitajte kako ćete primetiti da vaše dete ima poteškoće u razvoju pismenosti, šta bi trebalo da zna dete od tri ili pet godina i koji su to preduslovi koji će pomoći detetu da lakše nauči da čita i piše.

Razvoj pismenosti

Pismenost se najčešće shvata kao čitanje i pisanje. Ali pre nego što deca umeju da čitaju i pišu, moraju da nauče o glasovima, rečima, jeziku, knjigama i pričama. Vi igrate bitnu ulogu u pomaganju detetu u ranom razvoju pismenosti.

 • Podsticanje razvoja pismenosti
 • Značaj komuniciranja za razvoj pismenosti
 • Značaj čitanja za razvoj pismenosti
 • Značaj rimovanja za razvoj pismenosti
 • Znaci poteškoća u razvoju pismenosti
 • Pomaganje svom školarcu kod razvoja pismenosti

 

Podsticanje razvoja pismenosti

Razvoj pismenosti je značajan deo opšteg  razvoja vašeg deteta. To je temelj za uspeh u školi, socijalizovanje sa drugima, razvoj nezavisnosti, upravljanje novcem i rad.

Ali pre nego što vaše dete nauči da čita i piše, mora da stvori temelj za opismenjavanje – sposobnost da govori, sluša, razume, posmatra i crta.

Vremenom, i uz vašu podršku, dete će shvatiti vezu između slova na papiru i izgovorenih glasova. Da bi se ovo dogodilo, biće mu potrebno mnogo iskustva sa:

 • slikama i predmetima – kako može da govori o njima koristeći reči
 • slovima i rečima – njihovi oblici, nazivi i kako zvuče
 • glasovima – kako reči mogu da se rimuju, da počinju i završe se istim slovima, da se podele na delove (na primer, slogove), da se formiraju spajanjem različitih glasova, i tako dalje.

 

Ovo će pripremiti vaše dete za školu kada počne da uči formalnije strane pismenosti.

Možete pomoći svom detetu u razvoju pismenosti tako što ćete komunicirati, čitati i učiti o glasovima na vama zabavan način.

Jezička iskustva koje deca poseduju pre nego što pođu u školu oblikuju brojne i moćne moždane veze. Ove veze su u upotrebi kod jezika, razmišljanja i razumevanja. Bez aktivnosti kao što su razgovaranje, pevanje i čitanje, mozak ne razvija ovu bogatu mrežu veza.

Baby-books-1 21-1

Značaj komuniciranja kod razvoja pismenosti

Povezivanje i interakcija sa vašom bebom ili detetom pomažu kod stvaranja osećaja sigurnosti u njemu i želje da zauzvrat učestvuje u interakciji sa vama.

Možda ćete primetiti da vaša beba odgovara na vaše osmehe i tepanje. Možda će pokušati da imitira izraze lica i zvukove koje pravite. Kada ponovite  njeno mrmljanje dajete joj do znanja da komunicira. Kada joj pevate, učite je o podizanju i spuštanju glasova. To je takođe upoznaje sa muzikom i pričama iz njene kulture.

Šta možete da uradite

 • Pevajte sa svojim detetom. Na internetu je mnogo predloga dečijih pesama, ukoliko vam je potrebno da se podsetite detinjstva.
 • Razgovarajte sa svojim detetom o stvarima koje viđate i radite zajedno. Na primer, „Hajde da pokupimo oprane stvari sad“, „Pogledaj tu crvenu pticu“ ili „Njam, kako ukusan ručak“.
 • Imenujte ljude, proizvode u supermarketu i posebne odlike različitih predmeta – na primer, čičak na cipelama ili dugmad na majici.
 • Razgovarajte o osećanjima i ćaskajte o tome da li je dete srećno ili tužno. Možete mu pomoći tako što ćete mu “dati” reči kojima će da opiše svoje emocije. Ovo može da mu pomogne da shvati kako se i drugi osećaju, takođe.
 • Slušajte svoje dete. Pratite ga i pričajte o stvarima koje spomene. Ako postavi pitanje, dajte mu šansu da smisli odgovore pre nego što vi uskočite. Na primer, možete da odgovorite tako što ćete reći, „Šta misliš da je to?“, „Šta misliš, za šta se koristi?“
 • Razmenjujte priče sa svojim detetom. Možete da mu ispričate nešto zabavno ili zanimljivo iz vašeg detinjstva ili ispričate nešto o prošlosti svoje porodice. Možete da se smenjujete u zajedničkom stvaranju priče.
 • Kako dete odrasta, učite ga da reči mogu da se podele u delove. Na primer, „igra“ se sastoji od i-g-r-a. Takođe, pokažite kako izgovoreni delovi mogu da se spoje i prave cele reči. Na primer, “igralište” – igra-l-i-š-t-e.
 • Isto tako, možete da igrate igre koje će navesti vaše dete da razmišlja o različitim glasovima u rečima. Na primer, „Izgovori reč „puter“. Izgovori je opet ali bez „put“. Vaše dete će možda reći „er“. Ovo pomaže detetu da razume da reči čine glasovi.

 

Značaj čitanja kod razvoja pismenosti

Dobra je ideja da često čitate sa svojim detetom – možete da počnete od rođenja pa nadalje. Za decu koja su imala iskustva sa jezikom i slovima i slikama iz knjiga od ranog doba postoji veća verovatnoća da će razviti jak temelj za opismenjavanje.

Čitanje sa vašim detetom:

 • Vam omogućava da uživate u vremenu koje provodite zajedno, gledate slike ili se igrate rečima;
 • pomaže mu da ceni šta knjige mogu da ponude i pokazuje mu da uz knjige može da se uživa i informiše;
 • pomaže mu da nauči zvuk glasova u govornom jeziku;
 • pomaže mu da razume da priče ne potiču od vas, nego od reči na stranici – ovo ga uči kako funkcionišu štampane reči;
 • pomaže mu da razvije vokabular, što povećava njegovo razumevanje, zadovoljstvo i zainteresovanost za čitanje (to je zato što knjige nude neobičnije reči od onih koje se koriste u svakodnevnom jeziku ili na televiziji);
 • poboljšava njegovo razmišljanje i sposobnosti da rešava probeme;
 • može da započne razgovor o novoj temi, događaju ili nečemu za šta se vaše dete interesuje.

 

Pročitajte kako “prava” knjiga može da promeni život deteta!

 

Šta možete da uradite

 • Čitajte sa svojim detetom. Možete da počnete od rođenja, ali nikad nije kasno za početak.
 • Kada je vaše dete dovoljno odraslo, ohrabrite ga da drži knjigu i okreće stranice. Ovo će mu pomoći da shvati da knjiga treba da se drži uspravno i da se stranice uvek okreću na istu stranu.
 • Klizite prstom ispod reči dok ih čitate, pokazajući svaku reč ponaosob. Ovo detetu pokazuje da uvek idemo sleva na desno dok čitamo srpski, što mu pomaže da razume pravila čitanja.
 • Istaknite slike i razgovarajte o slikama koje vaše dete pokazuje.
 • Imitirajte zvukove životinja ili drugih objekata u knjizi – zabavite se!

 

Značaj rimovanja kod razvoja pismenosti

Rimovanje je sjajan način da naučite decu o vezi između toga kako reč zvuči i kako se piše.

Šta možete da uradite

 • Igrajte igre koje uključuju rimovanje. Rimovanje reči pomaže deci da shvate početne i završne glasove – na primer, „mačka, tačka, značka“. Možete da se igrate kad god – u automobilu, dok kupujete ili za kuhinjskim stolom.
 • Igrajte igre koje uključuju zvukove i ritam reči. Možete da pokušate sa igrama reči i sa brzalicama, kao na primer „Riba ribi grize rep“.
 • Čitajte knjige sa rimama, kao što su Mačak u šeširu.

 

Znaci ranih poteškoća kod pismenosti

Deca se razvijaju različitom brzinom. Neka deca koja rano imaju poteškoće sa opismenjavanjem uspeće da sustignu svoje vršnjake. Ali je nekoj deci koja sporije napreduju potrebna dodatna pomoć. Ako se od ranog doba muče, mogu da kasne sa razvojem pismenosti i to na duže staze.

Postoje rani pokazatelji da vaše dete ima problema sa razvojem pismenosti. Ovi znaci podrazumevaju i govorni jezik (rečnik i sposobnost slušanja) i poznavanje strukture reči (poznavanje slova, rimovanje, artikulacija i spajanje glasova u prostim rečima).

 Poteškoće u razvoju pismenosti kod dece uzrasta od 3 do 4 godine

Potražite pomoć ili savet ukoliko vaše dete ima problema sa tri ili više od navedenih aktivnosti.

Vaše dete ima problem:

 • sa time da vam kaže šta se dešava u slikovnici – npr. trčanje, lajanje, jedenje;
 • sa korišćenjem svih potrebnih reči da formira punu rečenicu – na primer, „Ja ići zoološki vrt“ umesto „Ja idem u zoološki vrt“;
 • Da sluša stariju osobu koja mu obično čita;
 • da se po naslovnici seti knjige koju ste mu pročitali;
 • da pokaže da zna razliku između prednje i zadnje strane knjige i da može da je drži uspravno;
 • sa imenovanjem jednostavnih stvari prikazanih u knjigama;
 • koncentrisanjem i reagovanjem na slike ili napisane reči, kao što su slova u imenima, znakovi, itd.;
 • što škraba kako bi napravio oblike koja liče na slova;
 • sa nizanjem reči koje zvuče slično – „mačka, tačka, značka“;
 • da ponovi bar delove pesmica za decu.

25-stubborn-child-parenting-tips 15-1

Poteškoće u razvoju pismenosti kod petogodišnjaka

Potražite pomoć ili savet ukoliko vaše dete ne može da uradi stvari navedene ispod i muči se sa bar tri od navedenih:

U govoru, vaše dete ima poteškoće sa

 • razumevanjem svakodnevnih uputstava;
 • Usvajanjem novim reči i primetnim korišćenjem dužih rečenica (često više od pet reči);
 • prepoznavanjem početka reči i glasova koji se rimuju i davanjem primera;
 • deljenjem prostih reči na njihove delove (slogovi ili prosti glasovi) i spajanjem glasova da formiraju reči;
 • Korišćenjem ispravnih gramatičkih konstrukcija – na primer, „Igrati je fudbal sa mnom“ umesto „Igrao je fudbal sa mnom“;
 • upotrebom poredbenih reči, kao što su „teži“, „jači“ ili kraći“. Na primer, ako ste rekli „Automobil je velik, ali je autobus______?, vaše dete treba da odgovori „Veći“.

 

Kod čitanja, vaše dete ima poteškoće sa:

 • pokazivanjem zainteresovanosti za knjige i čitanje;
 • pokušajem da čita – na primer, umesto da pažljivo čita, dete će pokušati dap repozna reč na osnovu nekoliko slova – „Ova reč znači mačka. Vidiš, mogu da čitam!“
 • praćenjem redosleda događaja u pričama;
 • povezivanjem događaja iz knjiga sa događajima iz stvarnog života;
 • aktivnim slušanjem kada se knjige čitaju naglas i kada ne dobiju značenje i zadovoljstvo iz ovoga.

 

U razumevanju štampanih izdanja, vaše dete ima poteškoće sa:

 • prepoznavanjem da su štampane reči drugačije od slika i da su tu da bi se čitale;
 • posmatranjem i komentarisanjem štampe u drugačijim situacijama, kao onima na TV-u, pakovanjima hrane, tabletima i tako dalje;
 • shvatanjem različitih namena štampe – na primer, mesta, cene, instrukcije za sklapanje;
 • razumevanjem da svako slovo u pismu ima naziv i zvuk;
 • imenovanjem najmanje osam slova;
 • shvatanjem da je pisanje alat za komunikaciju;
 • škrabanjem svog imena, poruka i drugo, bez obzira da li vi možete da pročitate šta on škraba

 

A šta ako dete i nema poteškoće ali je suviše nemirno da bi posvetilo vreme čitanju knjige?

Ako vam je potrebna pomoć ili savet, možete početi da razgovarate sa lokalnom medicinskom sestrom zaduženom za to, lekarom opšte prakse, pedijatrom, logopedom ili učiteljem vašeg deteta. Ovi profesionalci bi trebalo da vas upute u načine na koje možete pomoći svom detetu.

 Children_s-book_2875777b 21-1

Kako pomoći svom školarcu u razvoju pismenosti?

Možete da spremite svoje dete za zadatke iz čitanja i pisanja u školi tako što ćete mu dati mnogo šansi da iskusi jezik i štampu u svim njihovim formama.

Ako mislite da vaše dete ima poteškoće, pokušajte sledeće:

 • Proverite napredak sa učiteljem i zajedno radite na planu kako da mu pomognete. Što pre se učitelj i vi nađete da pomognete vašem detetu, bolje će napredovati na duže staze.
 • Ohrabrite vaše dete da ponovo pokušava, čak i ako iznova pravi slične greške.
 • Pobrinite se da je vaše dete spremno da uči tako što ćete mu pomoći da se organizuje od ujutru. Tako će lakše usvojiti rutinu i izdvojiti vreme za čitanje.
 • Napravite raspored čitanja sa vašim detetom. Možete da prvo čitate vi njemu pa pno vama. Ako se muči, ovo će mu pomoći da izbegne previše nerviranja.
 • Iskoristite svakodnevne prilike za čitanje i pisanje. Na primer, čitajte saobraćajne znakove i znakove na prodavnicama, menije, cene i oznake u supermarketu. Možete i da napišete imejl, pismo ili tekstualnu poruku prijatelju. Ovo vašem detetu pokazuje koliko su čitanje i pisanje korisni.

Ako se brinete kako vaše dete napreduje, razgovarajte sa njegovim učiteljem.

Ako se i dalje brinete kako vaše dete napreduje, razgovarajte sa školskim pedagogom i lekarom opšte prakse o tome gde možete da potražite još saveta od psihologa stručnog za obrazovanje ili stručnjaka za pismenost.

Govorenje više od jednog jezika ima mnogo koristi za decu. Pročitajte članak na temu vaspitanja bilingvalne dece za više informacija i saveta kako da podstičete razvoj pismenosti kod bilingvalne dece.

Izvor: www.raisingchildren.net.au

Like it? Share it!