Dečja igra i njena neprocenjiva uloga za učenje i razvoj dece

Igra je spontana aktivnost koja je sama sebi cilj

Dečja igra ima veoma veliki i moglo bi se reći nezamenljiv značaj u celokupnom razvoju deteta. Razlika između igre i drugih aktivnosti je u tome što je igra slobodna, spontana aktivnost koja je sama sebi cilj. Zadovoljstvo koje je posledica igre je jedini svestan razlog zbog koga se dete igra.

Pogledajte Pino didaktičke igračke 

Kada govorimo o dečijoj igri, to je aktivnost koja je u isto vreme i igra i rad, jer igra utiče na sve aspekte razvoja deteta – senzomotorni, kognitivni (opažanje, učenje, pamćenje, mišljenje, inteligencija), emocionalni, moralni, socijalni, kao i na razvoj govora.

1080883_10152094338772372_371981205_n

Igra je priprema deteta za život

Višestruk je značaj detetove igre za njegov kompletan razvoj. Ona doprinosi razvoju svih psihofizičkih funkcija deteta, njegovih sposobnosti i znanja. Igrom se stvaraju uslovi za formiranje emocionalno stabilne, socijalizovane i kreativne ličnosti. U socijalnom i emocionalnom pogledu, igra je neka vrsta pripreme deteta za život u društvu i sa drugima. Dete u igri istovremeno i oslobađa i razvija svoja osećanja time što stalno doživljava novi odnos prema raznim igrovnim aktivnostima, prema drugovima u grupi u kojoj se igra, prema spoljnom svetu i sebi samom.

Motivi koji su prožeti osećanjima imaju posebnu snagu, oni postepeno preuzimaju glavnu ulogu u motivaciji deteta i postaju podstrekači mnogih aktivnosti. Kroz igru, dete se uči interakciji, komunikaciji i saradnji sa drugima, uči se da prima, ali i da daje i da deli sa drugima.Takođe, kroz igru se dete uči i osnovnim moralnim pravilima, u skladu sa svojim uzrastom i stepenom razvoja svog mišljenja. Veoma rano, kroz igru i druženje sa drugima, dete počinje da uči šta je dobro, a šta loše, šta je pravedno, a šta nepravedno, šta je pošteno, a šta ne.

Pročitajte i o Vaspitanju kroz igru 

rizicna-igra-1000x666

Kroz igru, već u periodu odojčeta, dete se upoznaje sa kvalitetom i karakteristikama stvari i predmeta u svojoj neposrednoj blizini – opipava, razgleda, lupka, stavlja u usta, itd. U procesu igre, a uz pomoć igračaka, dete se upoznaje sa različitim oblicima, bojama, materijalima… Kroz igru, samootkrivanjem i samo-eksperimentisanjem, dete stiče mnoge veštine i znanja i tako razvija svoje kognitivne sposobnosti (opažanje, učenje, pamćenje, mišljenje, inteligenciju). Saznavanje kroz igru ima svoje specifičnosti i izuzetne prednosti, jer se usvajanje znanja javlja kao produkt spontanog učenja. Dete usvaja ono što mu je potrebno sada, a ne ono za šta će mu se javiti potreba u neodređenoj budućnosti. Način na koji dete misli u igri je jedan od osnovnih pokretača njegovog intelektualnog razvoja.

Pogledajte Pino igre uloga

Sve gore navedeno ukazuje na činjenicu da igra ima nenadoknadivu ulogu u učenju i razvoju dece. Zato je izuzetno značajno da odrasli shvate značaj dečije igre, da je podstiču i neguju.

Pročitajte i Drvene igračke kao životne lekcije

 

Autor teksta:  doc.dr Tanja Nedimović

*autorski tekst u vlasništvu Pino brenda, podložan zaštiti autorskih prava uz zabranu korišćenja bez pismene dozvole vlasnika

Like it? Share it!